Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Maziva

Nakupuj po
Kemija
 1. Maziva (1286)
Blagovna znamka
 1. Adblue (2)
 2. Addinol (602)
 3. Ambersil (4)
 4. CRC (5)
 5. FAG (46)
 6. Henkel (10)
 7. Hiwin (2)
 8. Kemikal (8)
 9. Kern (1)
 10. Lotos (94)
 11. Molydal (14)
 12. NSL (331)
 13. Oelcheck (4)
 14. Organika (21)
 15. Pakelo (59)
 16. Pentosin (1)
 17. Pressol (10)
 18. Prista / Verila (5)
 19. Rocol (38)
 20. SNR (1)
 21. Verila (28)
ACEA standard
 1. ACEA A3/B3 (11)
 2. ACEA A3/B3/E2 (10)
 3. ACEA A3/B4 (58)
 4. ACEA A3/B4, API SN/CF (4)
 5. ACEA A5/B5 (2)
 6. ACEA C1, A5/B5 (2)
 7. ACEA C2, ACEA A5/B5 (2)
 8. ACEA C2, ACEA C3 (1)
 9. ACEA C3 (16)
 10. ACEA C4 (4)
 11. ACEA C4-16 (1)
 12. ACEA C5 (3)
 13. ACEA E2 (10)
 14. ACEA E2 (1)
 15. ACEA E3 (21)
 16. ACEA E3/B3 (3)
 17. ACEA E4/E7 (5)
 18. ACEA E5 (3)
 19. ACEA E6/E7 (5)
 20. ACEA E6/E7/E9 (7)
 21. ACEA E7 (12)
 22. ACEA E7/B3/B4/A3 (3)
 23. ACEA E7/E4 (3)
 24. ACEA E7/E5, E3/B4, B3/A3 (4)
 25. ACEA E7/E5/E3 (4)
 26. ACEA E7/E5/E3/B3/A3 (8)
 27. ACEA E7/E9 (4)
 28. ACEA E9/E7 (6)
 29. ACEA: A3/B4, E7 (10)
 30. ACEA: A5/B5, A1/B1 (2)
Biorazgradljiv proizvod
 1. da (11)
DIN standard
 1. DIN 51510 (ZD) (1)
 2. DIN 51517 Part 3 CLP (3)
 3. DIN 51502 (CGLP) / DIN 51524/2 (HLP) / DIN 51517/3 (CLP) (6)
 4. DIN 51502 G2G-30 (5)
 5. DIN 51502 GP00K-30 (3)
 6. DIN 51502 K3C-25 (1)
 7. DIN 51502 KP2K-20 (2)
 8. DIN 51502 KP2K-30 (4)
 9. DIN 51502 KP2N-30 (9)
 10. DIN 51502 KP2R-25 (1)
 11. DIN 51502 KP3K-25 (2)
 12. DIN 51502 KPE2K-30 (1)
 13. DIN 51502 KPF2K-20 (1)
 14. DIN 51502 MSI2-3S-40 (1)
 15. DIN 51506 (7)
 16. DIN 51506 (VCL) (1)
 17. DIN 51506 (VDL) (1)
 18. DIN 51506 VBL/VCL/VDL (8)
 19. DIN 51506 VDL (3)
 20. DIN 51515/1 (TD) (1)
 21. DIN 51517-3 (15)
 22. DIN 51517/1 / DIN 51519 (2)
 23. DIN 51517/1, 51506 (VB, VC) (2)
 24. DIN 51517/2 (CL) / DIN 51524/1 (HL) / 51506 (VBL) (2)
 25. DIN 51517/3 (CLP) (36)
 26. DIN 51517/3, ISO 12925/1 (CKT) (5)
 27. DIN 51519 (5)
 28. DIN 51522 (5)
 29. DIN 51524 Part 2 HLP (33)
 30. DIN 51524 Part 2 HLPD (3)
 31. DIN 51524 Part 3 HVLP (14)
 32. DIN 51524/2 (3)
 33. DIN 51524/2 (HLP) (12)
 34. DIN 51524/2 (HLP) / DIN 51517/3 (CLP) (1)
 35. DIN 51524/2 (HLP) / DIN 51517/3 (CLP) (1)
 36. DIN 51524/2 (HLP) / DIN 51524/3 (HVLP) (5)
 37. DIN 51524/2 (HLP) / DIN 51524/3 (HVLP) / DIN 51517/3 (CLP) / DIN 51506 (VDL) (2)
 38. DIN 51524/3 (HVLP) (3)
 39. DIN 51524/3 (HVLPD) (2)
 40. DIN 5157/3 (CLP) (1)
 41. DIN 518-25: KF 2 R -20 (1)
 42. DIN 51825 KF2U-25 (1)
 43. DIN 62136/1 (2)
 44. DIN GP00/000K-50 (4)
 45. DIN GP00K-30 (2)
 46. DIN GP0K-40 (2)
 47. DIN GPFHC00P-40 (2)
 48. DIN GPPG00K-40 (2)
 49. DIN K2G-50 (2)
 50. DIN K2K-30 (2)
 51. DIN K2N-20 (2)
 52. DIN K3K-30 (2)
 53. DIN KF2K-30 (2)
 54. DIN KFK2U-40 (2)
 55. DIN KHC2N-50 (1)
 56. DIN KP1-2N-30 (1)
 57. DIN KP1-2P-10 (2)
 58. DIN KP1K-30 (4)
 59. DIN KP1N-30 (1)
 60. DIN KP2G-30 (6)
 61. DIN KP2K-30 (11)
 62. DIN KP2N-20 (9)
 63. DIN KP2N-35 (3)
 64. DIN KP2P-30 (5)
 65. DIN KP3K-30 (4)
 66. DIN KPF2K-30 (7)
 67. DIN KPF2N-30 (1)
 68. DIN KPF2P-30 (1)
 69. DIN KPFHC2P-40 (1)
 70. DIN KPGOG0-1N-30 (1)
 71. DIN KPHC1-2R-30 (3)
 72. DIN KPHC1P-40 (1)
 73. DIN KPHC2K-50 (1)
 74. DIN KPHC2N-60 (2)
 75. DIN KPHC2R-35 (3)
 76. DIN KPHC2R-40 (1)
 77. DIN KSI1S-40 (1)
 78. DIN MF2U-20 (3)
 79. DIN MLPF1U-20 (1)
 80. DIN MPE2G-20 (1)
 81. DIN MPF2-60 (1)
 82. DIN OGPF0S-20 (3)
ISO standard
 1. ISO 10 (6)
 2. ISO 100 (23)
 3. ISO 15 (5)
 4. ISO 150 (22)
 5. ISO 1500 (1)
 6. ISO 2 (2)
 7. ISO 22 (18)
 8. ISO 220 (30)
 9. ISO 250 (2)
 10. ISO 3,5 (1)
 11. ISO 30 (3)
 12. ISO 32 (42)
 13. ISO 320 (16)
 14. ISO 3200 (1)
 15. ISO 46 (48)
 16. ISO 460 (8)
 17. ISO 5 (1)
 18. ISO 6 (1)
 19. ISO 6743-9: ISO-L-XBFDA 2 (1)
 20. ISO 68 (32)
 21. ISO 680 (5)
 22. ISO 7 (1)
 23. ISO L-MAB (1)
 24. ISO L-MHE (1)
JASO standard
 1. MA-2/MA (2)
Koncentrat
 1. 1 (3)
Proizvod za živilsko industrijo
 1. da (25)
Se meša/redči z vodo
 1. da (2)
Varnostni stavki
 1. Zelo lahko vnetljiv aerosol. (1)
 2. Vnetljiv aerosol. (1)
 3. Vnetljiv aerosol. (8)
 4. Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. (4)
 5. Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. (2)
 6. Zdravju škodljivo pri zaužitju. (37)
 7. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. (36)
 8. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. (4)
 9. Povzroča draženje kože. (22)
 10. Lahko povzroči alergijski odziv kože. (60)
 11. Povzroča hude poškodbe oči. (2)
 12. Povzroča hudo draženje oči. (142)
 13. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. (4)
 14. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. (1)
 15. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. (3)
 16. Sum povzročitve raka. (2)
 17. Lahko škoduje dojenim otrokom. (3)
 18. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti. (10)
 19. Zelo strupeno za vodne organizme. (10)
 20. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. (8)
 21. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. (2)
 22. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. (184)
 23. Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. (2)
 24. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. (6)
 25. Hraniti zunaj dosega otrok. (12)
 26. Pred uporabo preberite etiketo. (3)
 27. Pred uporabo pridobiti posebna navodila. (7)
 28. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. (7)
 29. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. (1)
 30. Hraniti v tesno zaprti posodi. (2)
 31. Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo/…/, odporno proti eksplozijam. (2)
 32. Preprečiti statično naelektrenje. (2)
 33. Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. (1)
 34. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. (12)
 35. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. (9)
 36. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. (2)
 37. Preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem. (3)
 38. Po uporabi temeljito umiti … (60)
 39. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. (5)
 40. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. (8)
 41. Preprečiti sproščanje v okolje. (119)
 42. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. (68)
 43. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. (1)
 44. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. (2)
 45. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (4)
 46. Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal. (1)
 47. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. (2)
 48. Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. (5)
 49. Izprati usta. (2)
 50. NE izzvati bruhanja. (20)
 51. Če draženje oči ne preneha: (1)
 52. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC/ 122 oF. (1)
 53. Hraniti zaklenjeno. (17)
 54. Zaščititi pred sončno svetlobo. (1)
 55. Prestreči razlito tekočino. (11)
 56. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. (19)
 57. Odstraniti vsebino/posodo … (129)
 58. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (13)
 59. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (48)
 60. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. (48)
 61. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. (1)
 62. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. (35)
 63. Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku. (6)
 64. PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (7)
 65. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (11)
 66. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. (8)
 67. Lahko povzroči alergijski odziv. (6)
 68. Strupeno ob stiku z očmi (4)
 69. P403+P233 (2)
 70. Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. (2)
 71. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. (6)
 72. P301+P330+P331 (6)
 73. P305+P350 (1)
 74. P305+P351 (1)
 75. H4112 (1)
 76. P301+P312 (2)
 77. 0 (1)
 78. H315 (2)
 79. H317 (3)
 80. H350 (3)
 81. H341 (3)
 82. H412 (5)
 83. H413:P273 (1)
 84. H319 (2)
 85. H336 (1)
 86. EUH066; EUH208; H362; H410; H400 (1)
 87. H411 (1)
 88. H319;H412 (3)
 89. H304 (1)
 90. H373 (1)
 91. H351 (1)
 92. H332 (1)
Prikaži manj Prikaži več
Vsebuje trda maziva
 1. da (9)
Zgoščevalo
 1. Ca (11)
 2. Li (55)
 3. Li-Ca (17)
 4. Li+grafit+MoS2 (7)
 5. Li+grafit (3)
 6. Org (5)
 7. Li-complex (25)
 8. PTFE (2)
 9. Poliurea (6)
 10. Anorgansko (2)
 11. Al-complex (8)
 12. Silika gel (2)
 13. Ca-complex (3)
 14. Li-/Ca-complex (1)
 15. Al-complex+trd grafit (2)
 16. Al-complex+bela trda maziva (2)
 17. synth+trd grafit (1)
 18. Ca+grafit (1)
 19. Al-complex+trda bela maziva (1)
 20. Al-complex+trdni grafit (1)
 21. Ca-complex+MoS2 (1)
 22. CSX (1)
 23. fosfati (1)
Prikaži manj Prikaži več
Viskoznost
 1. 1,8mm2/s; 40°C (2)
 2. 1,9mm2/s; 205°C (1)
 3. 1,9mm2/s; 20°C (1)
 4. 10,3mm2/s; 100°C (1)
 5. 100mm2/s; 40°C (1)
 6. 105mm2/s; 40°C (1)
 7. 116mm2/s; 20°C (2)
 8. 119mm2/s; 20°C (1)
 9. 11mm2/s; 40°C (1)
 10. 133mm2/s; 20°C (1)
 11. 14mm2/s; 20°C (1)
 12. 20mm2/s; 20°C (1)
 13. 20mm2/s; 40°C (2)
 14. 21,6mm2/s; 40°C (1)
 15. 22,5mm2/s; 40°C (2)
 16. 220mm2/s; 20°C (2)
 17. 22mm2/s; 40°C (2)
 18. 235mm2/s; 20°C (1)
 19. 28mm2/s; 40°C (1)
 20. 29,8mm2/s; 40°C (1)
 21. 29mm2/s; 40°C (1)
 22. 3,2mm2/s; 25°C (2)
 23. 300mm2/s; 20°C (2)
 24. 30mm2/s; 40°C (1)
 25. 31,4mm2/s; 40°C (2)
 26. 31,6mm2/s; 40°C (3)
 27. 32,06mm2/s; 40°C (3)
 28. 32,9mm2/s; 40°C (1)
 29. 33,3mm2/s; 40°C (2)
 30. 34.3mm2/s; 40°C (1)
 31. 35,6mm2/s; 40°C (2)
 32. 35mm2/s; 40°C (1)
 33. 37,3mm2/s; 40°C (5)
 34. 37mm2/s; 40°C (5)
 35. 38,6mm2/s; 40°C (4)
 36. 39mm2/s; 40°C (1)
 37. 45,6mm2/s; 40°C (1)
 38. 46,2mm2/s; 40°C (1)
 39. 5,5mm2/s; 20°C (1)
 40. 56 - 64mm2/s; 40°C (2)
 41. 62,5mm2/s; 40°C (1)
 42. 68mm2/s; 40°C (2)
 43. 73mm2/s; 40°C (1)
 44. 8,3mm2/s; 100°C (1)
 45. 8,8mm2/s; 100°C (1)
 46. 8,9mm2/s; 100°C (1)
 47. 82mm2/s; 40°C (3)
 48. 8mm2/s; 100°C (1)
 49. 8mm2/s; 40°C (1)
 50. 9,0-10,5mm2/s; 100°C (2)
 51. 95mm2/s; 40°C (1)
 52. <10mm2/s; 20°C (1)
 53. SAE 0W-20 (5)
 54. SAE 0W-30 (7)
 55. SAE 0W-40 (4)
 56. SAE 10W (7)
 57. SAE 10W-30 (14)
 58. SAE 10W-30 (80W) (3)
 59. SAE 10W-40 (77)
 60. SAE 10W-40 (80W-90) (3)
 61. SAE 10W-50 (2)
 62. SAE 10W-60 (4)
 63. SAE 140 (3)
 64. SAE 15W-40 (54)
 65. SAE 15W-40 (85W-90) (3)
 66. SAE 15W-50 (1)
 67. SAE 20W-20 (3)
 68. SAE 20W-50 (12)
 69. SAE 30 (12)
 70. SAE 30W (4)
 71. SAE 40 (13)
 72. SAE 50 (2)
 73. SAE 50W (2)
 74. SAE 5W-20 (4)
 75. SAE 5W-30 (50)
 76. SAE 5W-40 (34)
 77. SAE 5W-50 (3)
 78. SAE 75W-140 (2)
 79. SAE 75W-80 (7)
 80. SAE 75W-80 (5W-30) (3)
 81. SAE 75W-85 (2)
 82. SAE 75W-90 (22)
 83. SAE 80W (13)
 84. SAE 80W(10W-30) (3)
 85. SAE 80W-140 (3)
 86. SAE 80W-90 (32)
 87. SAE 85W (3)
 88. SAE 85W (20W-40) (3)
 89. SAE 85W(20W-40) (3)
 90. SAE 85W-140 (14)
 91. SAE 85W-90 (14)
 92. SAE 90 (3)
Embalaža
 1. 0,5l (1)
 2. 0,6l (1)
 3. 0,85kg (1)
 4. 1000l (41)
 5. 100g (1)
 6. 100ml (6)
 7. 10kg (12)
 8. 10l (26)
 9. 12,5kg (1)
 10. 125ml (1)
 11. 140g (1)
 12. 15kg (10)
 13. 170kg (1)
 14. 175kg (1)
 15. 17kg (7)
 16. 180kg (28)
 17. 180kg + 17kg (1)
 18. 18kg (6)
 19. 1kg (43)
 20. 1l (173)
 21. 200l (79)
 22. 205l (100)
 23. 209l (3)
 24. 20g (1)
 25. 20l (245)
 26. 210l (1)
 27. 22,5kg (2)
 28. 250g (4)
 29. 250ml (1)
 30. 25g (1)
 31. 25kg (20)
 32. 25l (4)
 33. 300ml (2)
 34. 30l (1)
 35. 360g (1)
 36. 380g (1)
 37. 4,6kg (2)
 38. 400g (42)
 39. 400ml (1)
 40. 450ml (1)
 41. 453g (2)
 42. 4kg (10)
 43. 4l (33)
 44. 500g (10)
 45. 500ml (2)
 46. 50g (2)
 47. 50kg (10)
 48. 50l (2)
 49. 55kg (1)
 50. 57l (49)
 51. 5kg (13)
 52. 5l (102)
 53. 600g (1)
 54. 600ml (1)
 55. 60l (39)
 56. 6kg (1)
 57. 700g (1)
 58. 70g (1)
 59. 75ml (1)
 60. 800g (5)
 61. 80g (3)
 62. 85g (2)
 63. 85kg (1)
 64. 860kg (4)
 65. 907g (1)
NLGI razred
 1. 00 (10)
 2. 0 (8)
 3. 0-1 (3)
 4. 000 (6)
 5. 1 (10)
 6. 2 (130)
 7. 2-3 (3)
 8. 3 (8)
 9. 3-4 (1)
API standard
 1. GL-5 (1)
Barva
 1. modra (10)
 2. oranžna (12)
 3. rdeča (4)
 4. svetlo rdeča (2)
 5. zeleno-modra (9)
Notranji premer [mm]
 1. 170 (1)
 2. 240 (1)
 3. 280 (2)
 4. 340 (1)
 5. 460 (1)
Širina [mm]
 1. 4 (1)
 2. 5 (1)
 3. 6 (1)
 4. 7 (2)
 5. 11 (2)
 6. 15 (1)
 7. 16 (1)
 8. 17 (1)
 9. 18 (1)
 10. 25 (1)
 11. 26 (2)
 12. 27 (1)
 13. 29 (1)
 14. 34 (1)
 15. 38 (2)
 16. 55 (1)
 17. 60 (1)
Zunanji premer [mm]
 1. 22 (1)
 2. 28 (1)
 3. 32 (1)
 4. 38 (1)
 5. 45 (1)
 6. 70 (1)
 7. 75 (1)
 8. 105 (1)
 9. 110 (1)
 10. 125 (1)
 11. 140 (1)
 12. 210 (1)
 13. 220 (2)
 14. 230 (1)
 15. 250 (1)
 16. 300 (1)
 17. 330 (1)
 18. 350 (1)
 19. 440 (1)
 20. 540 (1)
Temperaturno območje - minimum [°C]
 1. -60 (3)
 2. -50 (10)
 3. -45 (1)
 4. -40 (12)
 5. -38 (3)
 6. -35 (3)
 7. -30 (80)
 8. -25 (13)
 9. -20 (25)
 10. -15 (2)
 11. 10 (1)
 12. 20 (1)
 13. 25 (1)
 14. 30 (3)
 15. 35 (1)
 16. 40 (2)
 17. 45 (1)
Temperaturno območje - maksimum [°C]
 1. 60 (1)
 2. 80 (3)
 3. 100 (3)
 4. 110 (11)
 5. 120 (26)
 6. 130 (30)
 7. 140 (22)
 8. 150 (11)
 9. 160 (17)
 10. 170 (1)
 11. 180 (9)
 12. 200 (7)
 13. 220 (5)
 14. 250 (3)
 15. 280 (2)
 16. 400 (1)
 17. 450 (1)
 18. 900 (1)
 19. 980 (1)
 20. 982 (1)
 21. 1000 (1)
 22. 1100 (4)
 23. 1200 (1)
 24. 1315 (1)
Cena
0 € do 13071 €

Izdelki 1 do 100 od skupno 1286

na stran

Stran:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Izdelki 1 do 100 od skupno 1286

na stran

Stran:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Prijavite se na e-novice