Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Emulgirne

Nakupuj po
Kemija
 1. Maziva (1286)
Blagovna znamka
 1. Addinol (15)
 2. Kern (1)
 3. Lotos (3)
 4. Rocol (9)
ISO standard
 1. ISO L-MAB (1)
Se meša/redči z vodo
 1. da (1)
Varnostni stavki
 1. Zdravju škodljivo pri zaužitju. (2)
 2. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. (4)
 3. Povzroča draženje kože. (13)
 4. Lahko povzroči alergijski odziv kože. (4)
 5. Povzroča hude poškodbe oči. (1)
 6. Povzroča hudo draženje oči. (14)
 7. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. (1)
 8. Zelo strupeno za vodne organizme. (1)
 9. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. (9)
 10. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. (4)
 11. Po uporabi temeljito umiti … (12)
 12. Preprečiti sproščanje v okolje. (5)
 13. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. (13)
 14. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. (1)
 15. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. (1)
 16. Če draženje oči ne preneha: (1)
 17. Odstraniti vsebino/posodo … (5)
 18. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (8)
 19. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (7)
 20. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. (6)
 21. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. (5)
 22. Lahko povzroči alergijski odziv. (3)
 23. Strupeno ob stiku z očmi (4)
 24. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. (4)
 25. P301+P330+P331 (4)
 26. P305+P350 (1)
 27. P305+P351 (1)
 28. H315 (1)
 29. H317 (3)
 30. H350 (3)
 31. H341 (3)
 32. H412 (3)
 33. H319 (1)
Prikaži manj Prikaži več
Viskoznost
 1. 116mm2/s; 20°C (2)
 2. 119mm2/s; 20°C (1)
 3. 133mm2/s; 20°C (1)
 4. 14mm2/s; 20°C (1)
 5. 20mm2/s; 20°C (1)
 6. 220mm2/s; 20°C (2)
 7. 235mm2/s; 20°C (1)
 8. 300mm2/s; 20°C (2)
Embalaža
 1. 10l (1)
 2. 180kg (1)
 3. 1l (6)
 4. 200l (1)
 5. 205l (5)
 6. 20l (10)
 7. 5l (1)
Cena
0 € do 2670 €

28 kosov

na stran

28 kosov

na stran

Prijavite se na e-novice