Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Polsintetične

Nakupuj po
Kemija
 1. Maziva (1280)
Blagovna znamka
 1. Addinol (9)
 2. Lotos (2)
 3. Rocol (1)
Varnostni stavki
 1. Povzroča draženje kože. (8)
 2. Povzroča hudo draženje oči. (10)
 3. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. (4)
 4. Po uporabi temeljito umiti … (6)
 5. Preprečiti sproščanje v okolje. (4)
 6. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. (6)
 7. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. (1)
 8. Če draženje oči ne preneha: (1)
 9. Odstraniti vsebino/posodo … (4)
 10. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (6)
 11. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (5)
 12. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. (3)
 13. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. (1)
 14. Lahko povzroči alergijski odziv. (2)
 15. P305+P350 (1)
 16. P305+P351 (1)
 17. H315 (1)
 18. H317 (2)
 19. H350 (2)
 20. H341 (2)
 21. H412 (2)
Prikaži manj Prikaži več
Viskoznost
 1. 116mm2/s; 20°C (2)
 2. 133mm2/s; 20°C (1)
 3. 220mm2/s; 20°C (2)
 4. 300mm2/s; 20°C (2)
Embalaža
 1. 180kg (1)
 2. 200l (1)
 3. 205l (4)
 4. 20l (5)
Cena
0 € do 2670 €

12 kosov

na stran

12 kosov

na stran

Prijavite se na e-novice