Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Masti

Nakupuj po
Kemija
 1. Maziva (1286)
Blagovna znamka
 1. Addinol (1)
 2. CRC (6)
 3. Henkel (3)
 4. Rocol (2)
DIN standard
 1. DIN K2N-20 (1)
Proizvod za živilsko industrijo
 1. da (1)
Varnostni stavki
 1. Zelo lahko vnetljiv aerosol. (5)
 2. Zelo lahko vnetljiv aerosol. (1)
 3. Povzroča draženje kože. (1)
 4. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. (3)
 5. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. (4)
 6. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. (3)
 7. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. (1)
 8. Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. (2)
 9. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. (2)
 10. Po uporabi temeljito umiti … (1)
 11. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. (1)
 12. Preprečiti sproščanje v okolje. (2)
 13. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. (1)
 14. Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal. (1)
 15. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. (1)
 16. Posoda je pod tlakom. Pri segrevanju lahko eksplodira. (3)
 17. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC/122 oF. (2)
 18. Odstraniti vsebino/posodo … (2)
 19. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (1)
 20. H315 (1)
 21. H412 (2)
 22. H229 (2)
Prikaži manj Prikaži več
Zgoščevalo
 1. Li (1)
 2. Al-complex (1)
Embalaža
 1. 400ml (5)
 2. 500ml (3)
NLGI razred
 1. 00 (1)
 2. 2 (4)
Temperaturno območje - minimum [°C]
 1. -40 (1)
 2. -35 (1)
 3. -30 (1)
 4. -25 (1)
 5. -20 (1)
Temperaturno območje - maksimum [°C]
 1. 140 (1)
 2. 170 (1)
 3. 200 (1)
 4. 300 (1)
 5. 340 (1)
Cena
0 € do 38 €

12 kosov

na stran

12 kosov

na stran

Prijavite se na e-novice